Топлоизолации

Топлоизолацията е един от най-често прилаганите и най-ефикасен метод за намаляване на разходите за отопление и климатизация. Ние предлагаме на нашите клиенти, както поставяне на топлоизолация на апартаменти, така и топлоизолация на частни еднофамилни къщи, извършваме топлоизолация и на цели многофамилни жилищни сгради.

Разполагаме със скеле и специализирана техника. Топлоизолацията на самостоятелни апартаменти на високи етажи се извършва от алпинисти. Наличието на скеле и алпинисти в екипа ни позволява да бъдем възможно най-гъвкави, като клиентите ни могат да изберат, кой вариант за поставяне на топлоизолацията ги устройва най-много.

Топлоизолацията може да се извърши с различни материали и топлоизолационни системи. В зависимост от разположението на сградата, строителната конструкция, годината на строителство се използват и различни материали.

Съветваме Ви за да изберете най-подходящата за Вашия ремонт топлоизолационна система да се консултирате със специалист. Можете да се свържете с нас за оглед и становище от технически ръководител на екип. Огледа и становището са безплатни.

Най-общо казано материалите, които се използват при направа на топлоизолация са:

    повърхност;
    фиксиращ ъгъл;
    лепило ;
    топлоизолационна плоскост /ESP,XPS,Neopor/;
    застопоряващ дюбел;
    фиксираща мрежа;
    мазилка – минерална, силикатна

    Качествено изпълнената топлоизолация освен намаляване на сметките за отопление решава и още един проблем. Значително се намалява конденза, който се получава при разлика в температурата в жилището и външните стени. След топло изолиране на стените температурата им се повишава и конденза става почти невъзможен.

box alert

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

box1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

title1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

box info

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

box2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

title2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

box success

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

box3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

title3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

box error

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

box4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

title4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.